Consell Escolar

Composició del Consell Escolar (renovació 2018)

CÀRREC NOM i COGNOMS
Direcció José Diego López
Cap d’estudis Gemma Hidalgo
Ajuntament (R. d’Ed) Jéssica Segovia
Professorat Dolors Arenas
Professorat Laia Gàllego
Professorat Núria González
Professorat Mar Rodríguez
Professorat Cristina Martínez
Professorat Alejandro Martínez
Professorat Marcos Sánchez
Professorat Ester Vila
Mares i pares Mònica Collelldemont
Mares i pares Montse Montes de Oca
Mares i pares (AMPA) Raúl Gómez
Mares i pares Rosa María del Castillo
Alumnat Adrià Salazar
Alumnat Coral Caballero
Alumnat Jordi del Valle
Alumnat Lucía Abadín
PAS Maria Rosa Vera
Secretària Núria Gonzàlez

Comments are closed.