Orientació educativa

Visiteu l’espai d’orientació acadèmica 2020-2021

El Departament d’Orientació Educativa està constituït per les següents professionals:

Laia Gàllego

Irene Muñoz

Ester Vila

Aquest departament té assignades diferents funcions i intervé  tant atenent directament l’alumnat, com  oferint suport tècnic al professorat en aspectes relacionats amb l’atenció a la diversitat o bé amb l’orientació personal, acadèmica i professional.

DOCÈNCIA

  • Aula d’Acollida
  • PIM (Projecte Intensiu de Millora) a 1r d’ESO de català
  • PIM (Projecte Intensiu de Millora) a 2n d’ESO de castellà
  • Crèdit de tècniques d’estudi a 3r d’ESO
  • Crèdit de tècniques d’estudi a 4t d’ESO

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Suport als tutors i a la coordinació d’ESO  en la programació d’activitats.

Pla d’Acció Tutorial. Eixos Generals

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Coordinació del Pla d’Orientació Acadèmica del centre, amb actuacions com ara:

  • Sessions d’orientació als grups de 3r i 4t d’ESO
  • Xerrada de pares de 3r i de 4t d’ESO en col·laboració amb coordinació d’ESO i btx.
  • Orientacions individuals a petició del tutor/a, de la família o del propi alumne.
  • Orientació específica a l’alumnat que vol deixar l’Institut (PFI, CFPM o altres)

DOSSIER ORIENTACIÓ 4T ESO

DOSSIER ORIENTACIÓ 3r D’ESO

Comments are closed.