Unportal, el web de l’educació superior de Catalunya


Dades d’accès (usuari: imm@unportal.cat, contrasenya:imm16)

Noticiari

L’agricultura ecològica arrelada al territori i la seva cultura és l’eix d’una nova proposta d’estudis de grau de la UVic-UCC(Més informació)

Les empreses estan més satisfetes que els graduats amb la formació que ofereix la titulació, però creuen que hi ha aspectes essencials de la capacitació professional que s’han de millorar (Més informació)

La matèria de modalitat de la fase general de les PAU seguirà donant punts extra un any més: Les matèries més valuoses de la selectivitat…… (més informació)

Integració Social desbanca Educació Infantil com a CFGS més demandat La meitat dels matriculats als graus d’Educació Social i Treball Social procedeixen, gairebé arreu, del cicle més sol·licitat (més informació)

Medicina regna als rànquings. La titulació és la que té més demanda, millors rendiments a 1r curs, més ocupació, millors salaris i més graduats satisfets. (més informació)

Graus acabats de sortir del forn. Una vintena de títols i dobles titulacions s’afegeixen a la relació de més de 600 propostes que els nous universitaris poden triar. (més informació).

On ponderarà què el 2020. Els graus introdueixen canvis en les matèries de Batxillerat que permeten obtenir una puntuació addicional a la selectivitat. (més informació)

On ponderarà què el 2020 (i 2). Els graus introdueixen canvis en les matèries de modalitat del Batxillerat vinculades a la fase específica de la selectivitat. (Més informació).

El mes de les PAP de mestre. Més de 3.500 aspirants a iniciar els estudis s’enfrontaran a la prova que s’ha de superar per poder accedir a 34 graus Catalunya ofereix prop de 3.000 places de 1r curs de Magisteri. Els centres públics s’omplen, però a la privada queden vacants. (Més informació).

Nou novíssimes enginyeries. 3 universitats, Rovira i Virgili, Lleida i La Salle – Ramon Llull imparteixen els 4 graus curts de la branca d’Enginyeria Politècnica, Autònoma, Pompeu Fabra i Vic han incorporat 3 títols en enginyeria de dades i 2 d’automoció des del 2017. (Més informació)

Qui troba feina abans? Enginyeria Informàtica i Relacions Laborals són els titols on, 3 mesos després de graduar-se, hi ha més titulats ocupats.  (Més informació)

Polítiques està de moda. Les notes de tall del curs 2018-2019 han estat les més altes de la dècada i les aules de primer estan plenes a vessar. (Més informació)

Quants estudiants abandonen el grau durant el primer any? La forquilla de desercions d’alumnes novells es mou, als 10 títols més demandats, entre el 3,8% de Medicina UAB i el 20,9% d’ADE UB. (Més informació)

5 matèries on s’entrebanquen els que aproven la selectivitat. Les Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials mortifiquen tant els alumnes de les PAU que venen de Batxillerat com de CFGS (Més informació).

Cursar un doble grau des de 1r. Més d’un centenar de combinacions de dos graus ofereixen places per a estudiants de nou accés a la universitat. ADE + Dret i Educació Infantil + Primària son les més recurrents (Més informació).

LA NOVA APOSTA DE LA SECUNDÀRIA PÚBLICA POSTOBLIGATÒRIA El Batxillerat professionalitzador i els dobles títols Batxillerat + CFGM (Més informació).

Graus amb denominació d’origen. L’oferta d’estudis centrada en el coneixement de les societats i cultures estrangeres es limita a unes poques propostes (Més informació).

Últimes notícies sobre la preinscripció universitària. Graus que s’incorporen a la programació, estudis que finalment no s’impartiran i títols que guanyen o perden places de primer. (Més informació)

Vull ser mestra. Les notes de tall i els índexs d’abandonament, graduació, ocupació i satisfacció dels graus d’Infantil i Primària. (Més informació)

4 de cada 10 candidats no són “aptes” per estudiar Magisteri.1.725 estudiants dels 4.271 que s’han presentat a les proves per accedir a un grau d’Educació no han superat els exercicis. (Més informació).

Diccionari de juny. El sisè mes de l’any és el de les PAU, les PAP i la preinscripció, a l’espera de les notes de tall que decidiran l’assignació de places. (Més informació)

Els resultats de la Selectivitat: La nota mitjana de Català, Castellà, Biologia i Economia de l’Empresa és la més alta dels últims 5 anys…i la de Matemàtiques la més baixa (Més informació).

Les notes de tall que ens esperen. Medicina de la UB no baixarà previsiblement del 12,5, ADE de la UAB és probable que demani més d’un 8, És factible que Enginyeria Informàtica de la UPC superi el 9 I que Periodisme de la UPF torni a demanar més d’un 11. (Més informació)

Comments are closed.