1. Unportal, el web de l’educació superior de Catalunya

Dades d’accés (usuari: imm@unportal.cat, contrasenya:imm16)

Dades d’accès (usuari: imm@unportal.cat, contrasenya:imm16)

Noticiari 2020-2021

Noticiari 2019-2020

La demanda de CAFE es dispara. Més informació

Les notes de tall més difícils de preveure. Més informació

Millora de salaris entre els titulats universitaris. Més informació

La Covid-19 penalitza la inscripció a Magisteri. Més informació

Manual d’instruccions postselectivitat. Més informació

Augmenta la demanda als cicles industrials d’FP. Més informació

La xifra d’aprovats del Batxillerat es dispara. Més informació

El sexe dels estudis de grau. Més informació

L’extens repertori de beques de les universitats privades. Més informació

Les noves beques del 2020-2021. Més informació

Matricular-se el curs vinent en un grau costarà entre 1.202 i 1801 €. Més informació

Els graus de 3 anys s’inclinen pel disseny digital i la tecnologia. Més informació

500 titulats universitaris es matriculen a CFGS en un curs. Més informació

La primera assignació de places universitàries es farà l’agost. Més informació

Els nous horaris de la Selectivitat. Més informació

La carta dels graus d’alimentació . Més informació

L’any de les noves dobles titulacions. Més informació

Graus amb 1 any de vida. Més informació

Música, la nova parella del grau de Matemàtiques. Més informació

Una prova d’aptitud regularà l’accés al grau Medicina. Més informació

Les proves de modalitat: més opcionalitat variable. Més informació

L’examen d’Història canvia de forma substancial. Més informació

Baixaran els preus públics universitaris del curs 2020-21? Més informació

Catalunya, ciutat universitària. Més informació

Auxiliars d’infermeria i geriatria (‘L’exèrcit de salvació’ / i 3) Més informació

Els estudis d’Infermeria a Catalunya (l’estat de la qüestió)  Més informació

La Selectivitat començarà  (si tot va bé) el dimarts 30 de juny. Més informació

La Selectivitat s’endarrereix fins al 7, 8 i 9 de juliol. Més informació

La Selectivitat, les PAP de Magisteri i la preinscripció universitària s’endarreriran unes setmanes. Més informació

Com canviaran les ponderacions de la Selectivitat del 2020 (1a part) (Més informació).

Les ponderacions que perden pes a la Selectivitat 2020 (2a part) Més informació

Les noies de 15 cicles superiors pagaran el 50% de la matrícula. La meitat dels estudis bonificats figuren als primers llocs dels rànquings d’alta ocupació, millors salaris o amb més contractes indefinits, però la presència de dones no arriba al 5%. Més Informació

Les bios, un món per escollir (1a part). Els interessats en la biologia poden triar entre 22 graus amb nom diferent, que arriben a 41 si es comptabilitzen els de la mateixa denominació. Més informació

Les bios, un món per escollir  (2a part) Biotecnologia té els sous més alts. La satisfacció amb el grau cursat és més elevada a Bioquímica i Biologia. Més informació

La mala salut de ferro del català. El professorat de l’assignatura als centres de secundària descriu un panorama en què l’ús de la llengua catalana va a remolc del castellà. Més informació

Fer una carrera esportiva. 3 de cada 4 estudiants que es presenten a la Prova d’Aptitud per accedir als graus de CAFE superen els exercicis físics. Més informació.

Els graduats d’FP perden interès per la universitat… presencial. El percentatge d’estudiants provinents de CFGS que comencen un grau ha caigut dos punts percentuals des del 2015, però a la UOC creix. (Més informació).

Les notes de tall d’octubre. La nota d’admissió a algunes ‘bios’ es redueix entre 1,3 i 4,5 punts. Medicina, Infermeria i Magisteri conserven les qualificacions de juliol. Més informació

Els nous graus del 2020-2021 [Primer lliurament]. La UPC impartirà Enginyeria Ambiental i Tecnologies de Camins, Canals i Ports i l’EUSS incorpora Enginyeria d’Automoció. Més informació.

Disseccionem els resultats de la prova d’aptitud de Magisteri. 7.654 dels prop de 13.000 estudiants que s’han presentat a la PAP des de la seva creació, el 2017, han aconseguit superar-la. Més informació

Els nous graus del 2020-2021 [Segon lliurament] La UAB incorpora Estudis d’Espanyol i de Xinès i un títol interuniversitari en Ciències, que es cursarà entre Bellaterra i dues universitats de Madrid. Més informació

El màster de professorat d’aquest curs ha deixat fora 1.200 graduats Tot i l’increment de l’oferta, 4 de cada 10 sol·licitants no han aconseguit una plaça en el postgrau que permet exercir la docència a secundària. Més informació

La UOC obté llum verda per oferir Educació Primària a partir del 2021. Més informació.

Graus sense competència directa. Més informació

7 nous dobles graus. La relació de més de 200 dobles titulacions que s’imparteixen a les universitats de Catalunya es farà una mica més llarga el curs vinent amb la incorporació d’un mínim de 7 títols amb places de primer curs, o sigui que es poden cursar simultàniament des que s’accedeix a la universitat. Més informació.

CFGS: on hi ha més ocupació? 8 dels 10 Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) amb una taxa d’ocupació més elevada (d’entre el 80 i el 100%)….. Més informació

Noticiari 2018-2019

L’agricultura ecològica arrelada al territori i la seva cultura és l’eix d’una nova proposta d’estudis de grau de la UVic-UCC(Més informació)

Les empreses estan més satisfetes que els graduats amb la formació que ofereix la titulació, però creuen que hi ha aspectes essencials de la capacitació professional que s’han de millorar (Més informació)

La matèria de modalitat de la fase general de les PAU seguirà donant punts extra un any més: Les matèries més valuoses de la selectivitat…… (més informació)

Integració Social desbanca Educació Infantil com a CFGS més demandat La meitat dels matriculats als graus d’Educació Social i Treball Social procedeixen, gairebé arreu, del cicle més sol·licitat (més informació)

Medicina regna als rànquings. La titulació és la que té més demanda, millors rendiments a 1r curs, més ocupació, millors salaris i més graduats satisfets. (més informació)

Graus acabats de sortir del forn. Una vintena de títols i dobles titulacions s’afegeixen a la relació de més de 600 propostes que els nous universitaris poden triar. (més informació).

On ponderarà què el 2020. Els graus introdueixen canvis en les matèries de Batxillerat que permeten obtenir una puntuació addicional a la selectivitat. (més informació)

On ponderarà què el 2020 (i 2). Els graus introdueixen canvis en les matèries de modalitat del Batxillerat vinculades a la fase específica de la selectivitat. (Més informació).

El mes de les PAP de mestre. Més de 3.500 aspirants a iniciar els estudis s’enfrontaran a la prova que s’ha de superar per poder accedir a 34 graus Catalunya ofereix prop de 3.000 places de 1r curs de Magisteri. Els centres públics s’omplen, però a la privada queden vacants. (Més informació).

Nou novíssimes enginyeries. 3 universitats, Rovira i Virgili, Lleida i La Salle – Ramon Llull imparteixen els 4 graus curts de la branca d’Enginyeria Politècnica, Autònoma, Pompeu Fabra i Vic han incorporat 3 títols en enginyeria de dades i 2 d’automoció des del 2017. (Més informació)

Qui troba feina abans? Enginyeria Informàtica i Relacions Laborals són els titols on, 3 mesos després de graduar-se, hi ha més titulats ocupats.  (Més informació)

Polítiques està de moda. Les notes de tall del curs 2018-2019 han estat les més altes de la dècada i les aules de primer estan plenes a vessar. (Més informació)

Quants estudiants abandonen el grau durant el primer any? La forquilla de desercions d’alumnes novells es mou, als 10 títols més demandats, entre el 3,8% de Medicina UAB i el 20,9% d’ADE UB. (Més informació)

5 matèries on s’entrebanquen els que aproven la selectivitat. Les Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials mortifiquen tant els alumnes de les PAU que venen de Batxillerat com de CFGS (Més informació).

Cursar un doble grau des de 1r. Més d’un centenar de combinacions de dos graus ofereixen places per a estudiants de nou accés a la universitat. ADE + Dret i Educació Infantil + Primària son les més recurrents (Més informació).

LA NOVA APOSTA DE LA SECUNDÀRIA PÚBLICA POSTOBLIGATÒRIA El Batxillerat professionalitzador i els dobles títols Batxillerat + CFGM (Més informació).

Graus amb denominació d’origen. L’oferta d’estudis centrada en el coneixement de les societats i cultures estrangeres es limita a unes poques propostes (Més informació).

Últimes notícies sobre la preinscripció universitària. Graus que s’incorporen a la programació, estudis que finalment no s’impartiran i títols que guanyen o perden places de primer. (Més informació)

Vull ser mestra. Les notes de tall i els índexs d’abandonament, graduació, ocupació i satisfacció dels graus d’Infantil i Primària. (Més informació)

4 de cada 10 candidats no són “aptes” per estudiar Magisteri.1.725 estudiants dels 4.271 que s’han presentat a les proves per accedir a un grau d’Educació no han superat els exercicis. (Més informació).

Diccionari de juny. El sisè mes de l’any és el de les PAU, les PAP i la preinscripció, a l’espera de les notes de tall que decidiran l’assignació de places. (Més informació)

Els resultats de la Selectivitat: La nota mitjana de Català, Castellà, Biologia i Economia de l’Empresa és la més alta dels últims 5 anys…i la de Matemàtiques la més baixa (Més informació).

Les notes de tall que ens esperen. Medicina de la UB no baixarà previsiblement del 12,5, ADE de la UAB és probable que demani més d’un 8, És factible que Enginyeria Informàtica de la UPC superi el 9 I que Periodisme de la UPF torni a demanar més d’un 11. (Més informació)

Comments are closed.