Organigrama

L’organigrama de l’INS Montserrat Miró i Vilà és el següent:

Òrgans col•legiats:

Equip Directiu
Direcció
Cap d’Estudis
Coordinació pedagògica
Secretari/a

Consell Escolar

Direcció
Cap d’Estudis
Coordinació pedagògica
8 representants del professorat
3 representants de pares i mares
4 representants de l’alumnat
1 representant del PAS
1 representant de l’AMPA
1 representant de l’ajuntament
Secretari/a

Claustre

 Format per tot el professorat

Departaments

Dep. de Ciències Experimentals
Dep. de Ciències Socials
Dep. d’Expressió
Dep. d’Humanitats
Dep. de Llengua Castellana
Dep. de Llengua Catalana
Dep. de Llengües Estrangeres
Dep. de Matemàtiques
Dep. d’Orientació
Dep. de Tecnologia

Seminaris

 Sem. de Ciències Naturals
Sem. d’Educació Física

Coordinacions

 Coordinació ESO
Coordinació Batxillerat
Coordinació informàtica
Coordinació d’activitats
Coordinació lingüística
Coordinació Activitats esportives
Coordinació Riscos laborals
Coordinació WEB

Comments are closed.