Oferta educativa

Actualment l’INS Montserrat Miró i Vilà ofereix els estudis següents:

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO 

(amb matèries optatives específiques adequades als interessos, necessitats i estudis posteriors dels alumnes.).

Batxillerat

1r Batxillerat 

2n de Batxillerat

(de les especialitats de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials).

 

 

Comments are closed.