Matrícula Batxillerat

CURS 2021-2022

ALUMNES BATXILLERAT (nous i del centre)

El procediment de matrícula serà telemàtic, envieu la documentació al correu
secretaria@insmm.org o al wassp 639 742 583.

Per a formalitzar-la caldrà descarregar-se tota la documentació corresponent, omplir-la, signar-la i tornar-la a enviar,  juntament amb els resguards de pagaments i la resta de documents que es requereixen.

Secretaria validarà que tot és correcte amb un correu de conformitat.


Informació matrícula Batxillerat: Cliqueu aquí

Del 5 al 9 de juliol de 2021

 •  1 fotografia en format carnet, escanejada (es pot fer amb el mòbil sempre que surti nítida)
 • Full de matrícula (tria d’optatives)
 • Full d’actualització de dades, (incloent-hi un correu electrònic obligatori). 
 • En el cas de no haver-ho presentat o modificat:
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
  • Fotocopia del llibre de família complert.
  • Fotocopia del carnet de vacunacions.
 • Acreditació d’haver obtingut el títol d’ESO (pels alumnes de fora del centre que es matriculen a 1r de Batxillerat)

Imports que cal abonar:

Compte BBVA ES17-0182-8733-45-0200041495 (els abonaments poden formalitzar-se a qualsevol caixer del BBVA):

1. 100€ si teniu només 1 fill al centre, o

       60€ si és el segon fill matriculat al centre, o

       50€ per fill (si és família nombrosa o monoparental).

                          Adjunteu document vàlid en vigor.

L’import de la quota de centre de les famílies ha estat aprovada pel Consell Escolar, màxim òrgan de govern del centre.

2.      1,12€ en concepte d’assegurança escolar obligatòria.  Afegiu l’import de l’assegurança a la quota de centre (exemple: 101,12€ ó 61,12€ o 51,12€ ).

3.      Quota de l’AMPA 20€: el pagament es farà a través d’Iddink (www.iddink.cat), independentment de comprar o no els llibres,  presencialment al despatx de l’AMPA o a través d’ingrés al compte de l’AMPA (vegeu informació de l’AMPA). No cal portar comprovant.

Informació AMPA: Cliqueu aquí

 Llibres de text curs 2021-2022

L’AMPA del centre ofereix el sistema de socialització de llibres de text a través de l’empresa Iddink (www.iddink.cat)

A la pàgina web del centre tindreu el Llistat de llibres de text/llicències digitals del curs 2021-2022, per si voleu gestionar la compra i/o pagaments per un altre sistema.

Caldrà descarregar l’app iEduca tokapp. (plataforma de gestió  i de comunicació del centre amb les famílies). El centre us proporcionarà el vostre usuari i contrasenya.

 Beques curs 2021-22

El Departament d’Educació no convoca ajuts a l’estudi per a secundària obligatòria, però SI per estudis post obligatoris (BATXILLERAT). Mireu la pàgina web de l’Institut per a consultar els terminis.

  

El termini extraordinari de matriculació (1r de Batx)  

 7 i 8  DE SETEMBRE DE 2021

Comments are closed.