Matrícula Batxillerat

CURS 2020-2021

ALUMNES BATXILLERAT (nous i del centre)

El procediment de matrícula serà prioritàriament
telemàtic, envieu la documentació al correu
secretaria@insmm.org o al wassp 639 742 583.

Per a formalitzar-la caldrà descarregar-se tota la documentació corresponent, omplir-la, signar-la i tornar-la a enviar,  juntament amb els resguards de pagaments i la resta de documents que es requereixen.

Secretaria validarà que tot és correcte amb un correu de conformitat.


Informació matrícula Batxillerat: Cliqueu aquí

Del 6 al 10 de juliol de 2020

 •  1 fotografies, mida carnet, escanejada (es pot fer amb el mòbil sempre que surti nítida)
 • Full de matrícula (tria d’optatives)
 • Full d’actualització de dades personals 2020-2021(incloent-hi un correu electrònic obligatori).  Caldrà descarregar l’app iEduca tokapp. (plataforma de gestió, de pagament de sortides  i de comunicació del centre amb les famílies). El centre us proporcionarà el vostre usuari i contrasenya.
 • Full d’autorització d’ingrés bancari per devolució per a realitzar devolucions, en cas necessari.
 • En el cas de no haver-ho presentat o modificat:
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
  • Fotocopia del llibre de família complert.
  • Fotocopia del carnet de vacunacions.
 • Acreditació d’haver obtingut el títol d’ESO (pels alumnes de fora del centre que es matriculen a 1r de Batxillerat)

Imports que cal abonar:

Compte BBVA ES17-0182-8733-45-0200041495 (els abonaments poden formalitzar-se a qualsevol caixer del BBVA):

1.      Quota de centre:

100€ si teniu només 1 fill al centre, o

60€ si és el segon fill matriculat al centre, o

50€ per fill (si és família nombrosa o monoparental). Adjunteu                                document vàlid en vigor.

L’import de la quota de centre de les famílies ha estat aprovada pel Consell Escolar, màxim òrgan de govern del centre.

2.      1,12€ en concepte d’assegurança escolar obligatòria.  Afegiu l’import de l’assegurança a la quota de centre (exemple: 101,12€ ó 61,12€ o 51,12€ ).

3.      Quota de l’AMPA 20€: el pagament es farà a través d’Iddink (www.iddink.cat), independentment de comprar o no els llibres o presencialment al despatx de l’AMPA. No cal portar comprovant.

Informació AMPA: Cliqueu aquí

 Llibres de text curs 2020-2021

L’AMPA del centre ofereix el sistema de socialització de llibres de text a través de l’empresa Iddink (www.iddink.cat)

A la pàgina web del centre tindreu el Llistat de llibres de text/llicències digitals del curs 2020-2021, per si voleu gestionar la compra i/o pagaments per un altre sistema.

 Beques curs 2020-21

El Departament d’Educació no convoca ajuts a l’estudi per a secundària obligatòria, però SI per estudis post obligatoris (BATXILLERAT). Mireu la pàgina web de l’Institut per a consultar els terminis.

  

El termini extraordinari de matriculació (1r de Batx)  

 7 AL 10  DE SETEMBRE DE 2020

Comments are closed.