Matrícula ESO

MATRÍCULA

ALUMNAT NOU 

(admesos procés de preinscripció)

del 13 al 17 de juliol de 2020

El procediment de matrícula serà prioritàriament telemàtic, envieu la documentació al correu secretaria@insmm.org o al wassp 639 742 583

 1. Fotocopia del carnet de vacunacions actualitzat o certificat mèdic amb les dosis rebudes.
 2. 1 fotografia, mida carnet.
 3. En el cas de no haver-ho presentat o modificat:
  1. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
  2. Fotocopia del llibre de família complert.
 4. Justificant del pagament:
Compte BBVA ES17-0182-8733-45-0200041495 (els abonaments poden formalitzar-se a qualsevol caixer del BBVA):1.Quota de centre:

 • a.       100€ si teniu només 1 fill al centre
 •        o
 • b.        60€ el segon fill matriculat al centre (100€ primer fill/a, 60€ el              segon fill/a),
 •          o
 • c.        50€ cada fill que es matricula al centre (si és família                 nombrosa o monoparental). Adjunteu document vàlid en vigor.

L’import de la quota de centre de les famílies ha estat aprovada pel Consell Escolar, màxim òrgan de govern del centre.

2.      Només alumnes  de  3r i 4t d’ESO, han d’abonar 1,12€ en concepte d’assegurança escolar obligatòria. (els alumnes de 2n. D’ESO NO HAN DE PAGAR l’assegurança escolar). Afegiu l’import de l’assegurança a la quota de centre (exemple: 101,12€ ó 61,12€ o 51,12€ per a alumnes de 3r o 4t ).

3.      Kit APG/Kit de Tecnologia: 0€ Aquest any s’ha bonificat i no es cobrarà.

4.      Quota de l’AMPA 20€: el pagament es farà a través d’Iddink (www.iddink.cat), independentment de comprar o no els llibres. No cal portar comprovant.

______________________________________________________________________________

MATRÍCULA ALUMNAT DEL CENTRE  

(alumnat que cursarà 2n, 3r  o 4t d’ESO o repetidors)

del 22 de juny al 3 de juliol de 2020

El procediment de matrícula serà prioritàriament telemàtic, envieu la documentació al correu secretaria@insmm.org o al wassp 639 742 583

 1.  Full de confirmació de matrícula i actualització de dades, si no s’ha lliurat (incloent-hi un correu electrònic obligatori). Serà necessari  descarregar l’app iEduca tokapp. (plataforma de gestió, de pagament de sortides  i de comunicació del centre amb les famílies). El centre us proporcionarà el vostre usuari i contrasenya a l’inici del curs.
 2.  Full d’autorització bancària per a realitzar devolucions, en cas necessari
 3. Fotocopia del carnet de vacunacions actualitzat o certificat mèdic amb les dosis rebudes.
 4. 1 fotografia, mida carnet.
 5. En el cas de no haver-ho presentat o modificat:
  1. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
  2. Fotocopia del llibre de família complert.
 6. Justificant del pagament:
Compte BBVA ES17-0182-8733-45-0200041495 (els abonaments poden formalitzar-se a qualsevol caixer del BBVA):1.

Quota de centre:

 • a.       100€ si teniu només 1 fill al centre
 •        o
 • b.        60€ el segon fill matriculat al centre (100€ primer fill/a, 60€ el              segon fill/a),
 •          o
 • c.        50€ cada fill que es matricula al centre (si és família                 nombrosa o monoparental). Adjunteu document vàlid en vigor.

L’import de la quota de centre de les famílies ha estat aprovada pel Consell Escolar, màxim òrgan de govern del centre.

2.      Només alumnes  de  3r i 4t d’ESO, han d’abonar 1,12€ en concepte d’assegurança escolar obligatòria. (els alumnes de 2n. D’ESO NO HAN DE PAGAR l’assegurança escolar). Afegiu l’import de l’assegurança a la quota de centre (exemple: 101,12€ ó 61,12€ o 51,12€ per a alumnes de 3r o 4t ).

3.      Kit APG/Kit de Tecnologia: 0€ Aquest any s’ha bonificat i no es cobrarà.

4.      Quota de l’AMPA 20€: el pagament es farà a través d’Iddink (www.iddink.cat), independentment de comprar o no els llibres. No cal portar comprovant.

Important!

En el concepte de pagament del rebut cal afegir :

Curs + Cognom + Nom de l’alumne  (Exemple: 1rESOMartínez María)

Si no surt aquesta informació es podria considerar com no abonat. Per facilitar la gestió, s’ha de fer un abonament per alumne. No es poden fer abonaments conjunts de germans.

Llibres de text curs 2020-2021 

L’AMPA del centre ofereix el sistema de socialització de llibres de text a través de l’empresa Iddink (www.iddink.cat)

A la pàgina web del centre tindreu el llistat de llibres de text/llicències digitals del curs 2020-2021, per si voleu gestionar la compra i/o pagaments per un altre sistema.

 

Comments are closed.