Matrícula ESO 2021-2022

MATRÍCULA

ALUMNAT NOU 

(admesos procés de preinscripció)

del 14 al 18 de juny de 2021

El procediment de matrícula serà telemàtica, envieu la documentació al correu secretaria@insmm.org o al wassp 639 742 583

 1. Fotocopia del carnet de vacunacions actualitzat o certificat mèdic amb les dosis rebudes.
 2. 1 fotografia digitalitzada, format carnet DNI.
 3. En el cas de no haver-ho presentat a la preinscripció o modificat:
  1. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
  2. Fotocopia del llibre de família complert.
 4. Cal descarregar, omplir  i enviar les següents autoritacions:
  1. Carta de compromís educatiu (ESO)
  2. Autorització iEduca_TPV Escola
  3. Sortides escolars dins el municipi
  4. Drets d’imatge
  5. Ús de serveis i recursos digitals.
  6. Autorització Famílies_COVID 19
 5. Justificant dels abonaments per:
Compte BBVA ES17-0182-8733-45-0200041495 (els abonaments poden formalitzar-se a qualsevol caixer del BBVA):

1.Material fungible, digital i tallers  (només un pagament per alumne/a ):

 • 100€ si teniu només 1 fill/a al centre,  o
 • 60€ si és el/la segon/a fill/a matriculat/da al centre (100€ pagarà el/la primer/a fill/a i 60€ el/la segon/a fill/a),  o
 • 50€ cada fill/a que es matricula al centre (si sou família                 nombrosa o monoparental). Adjunteu document vàlid en vigor.

L’import de la quota de centre de les famílies ha estat aprovada pel Consell Escolar, màxim òrgan de govern del centre.

2.      Només alumnes  de  3r i 4t d’ESO, han d’abonar 1,12€ en concepte d’assegurança escolar obligatòria. (els alumnes de 2n. D’ESO NO HAN DE PAGAR l’assegurança escolar). Afegiu l’import de l’assegurança a la quota de centre (exemple: 101,12€ ó 61,12€ o 51,12€ per a alumnes de 3r o 4t ).

3.      Quota de l’AMPA 20€: el pagament es farà a través d’Iddink (www.iddink.cat), independentment de comprar o no els llibres. No cal enviar el comprovant a Secretaria.

______________________________________________________________________________

MATRÍCULA

ALUMNAT  DEL CENTRE

(alumnat que cursarà 2n, 3r  o 4t d’ESO o repetidors)

del 28 de juny al 2 de juliol de 2021

El procediment de matrícula serà telemàtica, envieu la documentació al correu secretaria@insmm.org o al wassp 639 742 583

 1. Full de confirmació de matrícula i actualització de dades, si no s’ha lliurat (incloent-hi un correu electrònic obligatori). Serà necessari  descarregar l’app iEduca tokapp. (plataforma de gestió acadèmica i de comunicació del centre amb les famílies). El centre us proporcionarà el vostre usuari i contrasenya a l’inici del curs.
 2. 1 fotografia digitalitzada, format carnet DNI.
 3. En el cas de no haver-ho presentat o modificat:
  1. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
  2. Fotocopia del llibre de família complert.
  3. Fotocopia del carnet de vacunacions actualitzat o certificat mèdic amb les dosis rebudes.
 4. Justificant dels abonaments per:
Compte BBVA ES17-0182-8733-45-0200041495 (els abonaments poden formalitzar-se a qualsevol caixer del BBVA):1.Material fungible, digital i tallers  (només un pagament per alumne/a ):

 • 100€ si teniu només 1 fill/a al centre,  o
 • 60€ si és el/la segon/a fill/a matriculat/da al centre (100€ pagarà el/la primer/a fill/a i 60€ el/la segon/a fill/a),  o
 • 50€ cada fill/a que es matricula al centre (si sou família                 nombrosa o monoparental). Adjunteu document vàlid en vigor.

2.      Només alumnes  de  3r i 4t d’ESO, han d’abonar 1,12€ en concepte d’assegurança escolar obligatòria. (els alumnes de 2n. D’ESO NO HAN DE PAGAR l’assegurança escolar). Afegiu l’import de l’assegurança a la quota de centre (exemple: 101,12€ ó 61,12€ o 51,12€ per a alumnes de 3r o 4t ).

3.     Quota de l’AMPA 20€: el pagament es farà a través d’Iddink (www.iddink.cat), independentment de comprar o no els llibres. No cal enivar el comprovant a Secretaria.

Important!

En el concepte de pagament del rebut cal afegir :

Curs + Cognom + Nom de l’alumne  (Exemple: 1rESOMartínez María)

Si no surt aquesta informació es podria considerar com no abonat. Per facilitar la gestió, s’ha de fer un abonament per alumne. No es poden fer abonaments conjunts de germans.

Llibres de text curs 2021-2022 

L’AMPA del centre ofereix el sistema de socialització de llibres de text a través de l’empresa Iddink (www.iddink.cat)

A la pàgina web del centre tindreu el llistat de llibres de text/llicències digitals del curs 2021-2022, per si voleu gestionar la compra per un altre sistema.

 

Deixa un comentari