PREINSCRIPCIÓ ESO 2021-22

ALUMNAT DE NOVA INCORPORACIÓ

Projecte educatiu de centre i currículum de l’ESO

Oferta de places (11/3/2021)

Preinscripció. gencat.cat i Vídeo preinscripció.gencat.cat

Lliurament de sol·licituds:

del 17 al 24 de març

La presentació de sol·licituds de preinscripció comença a les 9 hores. L’ordre de presentació de les sol·licituds no afecta l’assignació de places. Per aquest motiu, i tenint en compte que es pot presentar la sol·licitud al llarg de les 24 hores del dia, us recomanem que no accediu a fer la sol·licitud de preinscripció a primera hora del dia 17 de març, en què s’obre el termini, per evitar col·lapsar la plataforma.

25 i 26 de març (només per a la presentació de documentació )

Com es farà la preinscripció?

Hi ha dues opcions:

1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA:

Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem com:

Cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys
  • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària
  • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte
  • Targeta sanitària per la teva identificació

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:

Pas 1: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’Identificació d’alumne i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

Pas 2: Enviar la sol·licitud obtinguda en el pas 1 juntament amb la documentació identificativa i acreditativa de les circumstàncies al·legades, escanejada o fotografiada (per les dues cares) al correu electrònic iesmontserratmiro@xtec.cat o al mòbil de l’institut 639742583.

Pas 3: Rebreu per part del centre,  al vostre correu electrònic, un justificant de recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància.

ENLLAÇOS RELACIONATS:

 1. Enllaç al tràmit per a fer la sol·licitud (no disponible)
 2. Enllac al web del departament per obtenir el número d’identificació d’alumne.
 3. Calendari preinscripcio ESO
 4. Barem preinscripció
 5. Zonificació secundària (Mapa de zones)
 6. Formulari per identificar la zona d’escolarització preferent (Consulta per carrers: servei de l’Ajuntament de Montcada i Reixac).
 7. Documentació necessària en cas d’al·legar circumstàncies personals contemplades en normativa:

 • (DNI o NIE de l’alumne (obligatori en el cas de majors de 14 anys) i del pare, la mare o dels tutors legals.
 • Certificat de convivència, on constin tots els membres de la unitat familiar, en el cas que l’adreça del DNI/NIE no sigui l’actual.
 • Llibre de família, o partida de naixement, en el cas de no tenir-ne.
 • Targeta sanitària de l’alumne/a.
 • Contracte laboral o certificat emès per l’empresa, quan a efectes de proximitat al centre, es vulgui tenir present el lloc de treball dintre de la zona d’influència.
 • Certificació de la condició conforme la unitat familiar és beneficiària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • Certificat de disminució (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, germà/germana, pare/mare o pensionistes de la Seg. Social que tenen reconeguda una incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

IMPORTANT! Totes les publicacions es faran al web del centre, no s’ha de venir al centre a consultar-les.

– Publicació de les llistes baremades provisionals: 19 d’abril.

– Reclamacions: del 20 al 26 d’abril.

– Publicació de la llista d’ admesos i, si s’escau, de la llista d’espera: 7 de juny.

MATRÍCULA DELS ALUMNES ADMESOS:

Matrícula 1r d’ESO: del 14 al 18 de juny.

Matrícula de 2n a 4t d’ESO:  del 28 de juny al 2 de juliol.                                            

                                                               

Comments are closed.