Informació curs 2020-2021

Benvolgudes famílies,

Us informem que el proper curs 2020-21, l’Institut preveu, en el marc de la innovació metodològica, la integració de les tecnologies i l’ús de les eines digitals com a noves metodologies de treball amb l’alternança amb altres mètodes d’ensenyament-aprenentatge  ja implementats en la pràctica docent de forma habitual, com ara el llibre de text, el quadern i/o la llibreta de treball, etc.

Aquesta implementació, que s’iniciarà el proper curs per a l’alumnat de 1r d’ESO, respon a la necessitat d’adequar-nos al nou “Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-25”, presentant enguany pel Departament d’Educació. Aquest projecte contempla una actuació de 5 anys en l’àmbit educatiu amb l’objectiu d’afavorir l’assoliment de la competència digital i comunicativa a tot l’alumnat i facilitar un model d’aprenentatge més autònom i personalitzat.

Per altra banda, el Departament d’Educació, fruit de la situació de pandèmia sanitària que hem viscut, estableix en el document “Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya”, la necessitat de contemplar des dels centres educatius, de forma preventiva, escenaris i eines de treball virtual, d’una part del temps lectiu o de la totalitat, en cas de produir-se un brot del virus en algun moment del curs. Així doncs, és fa necessari contemplar, en l’organització del curs, l’opció de treballar amb entorns i eines digitals, tal i com s’ha hagut de fer en l’etapa de confinament.

En aquest sentit, des de l’institut volem fer arribar a les famílies la necessitat que, a més dels alumnes de 1r d’ESO, també els alumnes de la resta de nivells, des de 2n d’ESO a batxillerat, disposin d’equipament informàtic propi com a eina de treball. Queda a criteri de la família i a la seva elecció quin ha de ser el dispositiu i, en cas necessari, com adquirir-lo.

A mode informatiu, us comuniquem que les empreses IDDINK, de gestió de llibres reutilitzats, i FDOS (en el cas de 1r d’ESO) ofereixen aquests equipaments. Trobareu aquesta informació al web del centre.

Tot i esperant que puguem treballar el proper curs de la forma més normalitzada possible, us desitgem un BON ESTIU!!

Equip directiu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.