Documentació

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR:

  1. Full de confirmació de matrícula i actualització de dades, si no s’ha lliurat (incloent-hi un correu electrònic obligatori). Serà necessari  descarregar l’app iEduca tokapp (plataforma de gestió, de pagament de sortides i de comunicació del centre amb les famílies). El centre us proporcionarà el vostre usuari i contrasenya a l’inici del curs.
  2. Full d’autorització bancària per realitzar devolucions, en cas necessari.
  3. Fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat.
  4. 1 fotografies, mida carnet, digitalitzada.
  5. En el cas de no haver-ho presentat o modificat:
    • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
    • Fotocòpia del llibre de família complert.
  6. Justificant dels pagaments:
Compte BBVA ES17-0182-8733-45-0200041495 (els abonaments poden formalitzar-se a qualsevol caixer del BBVA):

1. Quota de centre:
100€ pel primer fill matriculat al centre.    
60€ pel segon fill matriculat al centre (el primer paga 100€). 
50€ per cada fill que es matriculi al centre, si sou família nombrosa o monoparental. Adjunteu document vàlid en vigor.

L’import de la quota de centre de les famílies ha estat aprovada pel Consell Escolar, màxim òrgan de govern del centre.  

2. Només alumnes  de 3r i 4t d’ESO, han d’abonar 1,12€ en concepte d’assegurança escolar obligatòria. (els alumnes de 2n d’ESO NO HAN DE PAGAR L’ASSEGURANÇA ESCOLAR). Afegiu l’import de l’assegurança a la quota de centre (exemple: 101,12€ o 61,12€ o 51,12€ per a alumnes de 3r o 4t ).  

3. Kit APG/Kit de Tecnologia: 0€ Aquest any s’ha bonificat i no es cobrarà.  

4. Quota de l’AMPA 20€: el pagament es farà mitjantçant d’Iddink (www.iddink.cat), independentment de comprar o no els llibres. No cal portar comprovant.  

Important!

En el concepte de pagament del rebut cal afegir :

Curs + Cognom + Nom de l’alumne/a  (Exemple: 1rESOMartínez María)

Si no surt aquesta informació es podria considerar com no abonat. Per facilitar la gestió, s’ha de fer un abonament per alumne. No es poden fer abonaments conjunts de germans.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.