Comunicat a les families

Benvolgudes famílies,

El Departament d’Ensenyament ha presentat un Pla de Reobertura dels Centres Educatius en la Fase 2 de Desescalada, que es farà efectiu, si tot va segons el previst, a partir del dia 8 de juny.

El Pla preveu que el retorn dels alumnes al centre és voluntari i en cap cas és per desenvolupar-hi la tasca docent de forma  presencial. Així doncs, en aquesta etapa final de curs, la tasca acadèmica i de seguiment personal de l’alumnat se seguirà fent via telemàtica. També s’utilitzarà aquest mitjà per tal de fer les activitats de recuperació amb aquells alumnes que tinguin alguna matèria i/o trimestre suspès i que no hagin pogut recuperar amb les propostes de treball fetes fins al moment.

Pel que fa al tema de l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat, informar-vos que s’està fent de forma online i que en la data de la reobertura dels centres ja estarà, en la gran majoria dels casos, finalitzada.

Amb tot, però, volem informar-vos que si algun alumne o família necessités una entrevista o tutoria individualitzada amb el tutor o professors del departament d’orientació o direcció, estarem  a la vostra disposició, de forma presencial,  a partir del dia 9 de juny.

Per sol·licitar aquesta reunió caldrà que l’alumne i/o família enviï un correu electrònic a  secretaria@insmm.org especificant-hi el nom de l’alumne, curs, grup i persona amb qui sol·licita l’entrevista. Posteriorment serà el tutor destinatari qui contactarà amb l’alumne o familiar per planificar el dia i l’hora de la trobada.

En cas que necessiteu una atenció personalitzada podeu reservar cita per a aquests dies en horari de 9.00h a 13.30h.

Nivell educatiu Dia
1r ESO/ 4t ESO/ 2n batxillerat Dimarts 9 de juny
2n ESO/ 3r ESO/ 1r batxillerat Dijous 11 de juny

En cas de necessitar aquest espai d’atenció individualitzada i no poder assistir-hi en les dates assenyalades, feu-ho constar en el vostre missatge enviat al correu de centre.

Per tal de vetllar per l’acompliment de les mesures sanitàries per evitar la propagació del Covid-19, el Pla preveu unes propostes específiques i extraordinàries que a continuació detallem:

  • L’alumne si vol venir amb la família, només pot venir acompanyat per una persona (mare/pare/tutor legal).
  • Cal que s’acompleixin, de forma escrupolosa, totes les indicacions establertes en matèries de seguretat i higiene: rentat de mans, ús de mascareta, mantenir distància de seguretat de 2m, i totes aquelles indicacions que especifiqui el centre (portar el propi material per escriure, etc.).
  • Les famílies hauran de presentar una DECLARACIÓ RESPONSABLE,  que facilita el  Departament d’Ensenyament i que publicarem al web del centre, on es declara que l’alumne no té simptomatologia compatible amb la COVID-19 o qualsevol altre quadre infecciós, que no ha estat en contacte amb persones positives durant els darrers 14 dies i que té el calendari vacunal al dia.

Dir-vos per últim que, en aquests moments estem treballant també, en l’organització del nou curs escolar 20-21 atenent a les indicacions i instruccions que ens va facilitant el Departament d’Ensenyament. No podem donar-vos encara detalls d’aquesta organització, que sí sabem segur que serà diferent pel fet d’haver d’adaptar-nos a la situació actual que estem vivint. En la mesura que puguem anar concretant aquesta planificació, us la farem saber.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Una forta abraçada de part de tot el claustre de professorat del nostre institut.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.